Közösségünk

Óvodánk 12 csoporttal (8 csoport a székhelyen, 4 csoport a telephelyen) működik.

A gyermekek beosztásánál homogén életkorú csoportok kialakítására törekszünk. Szükség esetén szervezünk

vegyes életkorú csoportokat.

A nevelés folyamata a pedagógiai programnak megfelelően, egységes szempontok szerint zajlik minden

óvodai csoportban.

Közösségünket azonos értékrend és komoly szakmai elhivatottság jellemzi.

Az óvodavezető és az általános helyettes a főépületben, a másik óvodavezető helyettes a telephelyen érhető

el.

Minden csoportban két főiskolai végzettségű óvodapedagógus és egy szakképzett dajka foglalkozik a

gyermekekkel.

A dajka és a 4 fő pedagógiai asszisztens a nevelési folyamat részesei, a csoport nevelési elveit, céljait

ismerik, az óvodapedagógussal együttműködve, részt vállalnak a nevelési feladatokban, betartva a

kompetencia határokat.

A gyermekek fejlesztésében speciális szakemberek is közreműködnek.

2 fő fejlesztőpedagógus és 1fő óvodapszichológus dolgozik az intézmény alkalmazásában.  Logopédusok és

utazó gyógypedagógusok is bekapcsolódnak a fejlesztésbe.

Az óvoda gördülékeny működését 4 fő konyhai alkalmazott, 1 fő mosókonyhai dolgozó, 2 fő kertész, valamint

2 fő óvodatitkár és 1 fő gondnok segítik.

A hagyományápoló, tevékenységek programok összekovácsolják az óvodai közösséget, és igényes

munkavégzésre késztetnek. Az óvodai dolgozók egy folyamat részeivé válnak, ahol minden kollégának meg

van a maga szerepe és feladata.

Óvodavezető:

Gyéressy Éva

Óvodavezető-helyettes:

Imre Zsuzsanna (főépület Pitypang csoport)

Óvodavezető-helyettes:

Zs. Szilágyi Katalin (telephely Margaréta csoport)

Óvodatitkárok:

Akopján Katalin, Vetróné Morvai Viktória

Copyright © Kőbányai Aprók Háza Óvoda  All right reserved
Kőbányai Aprók Háza Óvoda
Kőbányai
Óvoda APRÓK HÁZA
APRÓK HÁZA